Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

OHL ŽS

Na odstavném nádražím v Brně je nový podjezd

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

2. října 2009 byl v Brně slavnostně otevřen podjezd spojující Bohunickou a Sokolovu ulici, který je součástí projektu Europoint Brno. Stavba obsahuje soustavu mostů, opěrných zdí, odvodnění a komunikací. Podjezd slouží osobním a lehkým nákladním vozidlům
, oddělený koridor je určen pro pěší a cyklisty. Náklady stavby dosáhly necelých 413 mil. Kč bez DPH a byly [...]Postup prací pod hradem v Bratislavě

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

V prosinci proběhla tlaková zkouška nového vodovodního potrubí v tunelu pod Bratislavským hradem. Cílem probíhající rekonstrukce je zajištění statické bezpečnosti a trvanlivosti nosné konstrukce tak, aby tunel odpovídal evropským bezpečnostním kritériím. Rekonstrukce pobíhá od května 2009 do května 2010. Po dokončení se zvýší v tunelu rychlost projíždějících tramvají, bude mít nové osvětlení a kamerový systém. [...]Nový stravovací pavilon má Gymnázium v Hejčíně

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

30. září byl slavnostně otevřen nový stravovací pavilon gymnázia Olomouc – Hejčín. Pavilón splňuje moderní technologické i hygienické požadavky a lze v něm vyrobit až 5000 jídel denně. K zakázce, kromě výstavby budovy ve tvaru hvězdy, patřilo i vybavení
jídelny, rekonstrukce kotelny, venkovního osvětlení a inženýrských sítí, jakož i úprava zeleně v přilehlém okolí. Jednalo se [...]Rekonstrukce Husovy ulice dokončena

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

27. srpna byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná ulice Husova a část ulice Pekařské v centru města Brna. Během
čtrnácti měsíců prošlo rekonstrukcí cca 780 m dvoukolejné tramvajové trati
, veřejné osvětlení, dopravní signalizace, jízdní pruhy a chodníky. Součástí zakázky byla i obnova stávající kanalizace a vodovodního řadu. Investorem rekonstrukce v hodnotě
205 mil. Kč bez DPH bylo statutární město [...]Elektrizace na trati Šatov – Znojmo byla dokončena

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

12. listopadu 2009 se poprvé v historii projel elektricky poháněný vlak na trati Šatov – Znojmo. Byla tím slavnostně dokončena elektrizace trati, která umožní přímé spojení mezi Vídní a Znojmem, zvýšení traťové rychlosti na 90 km/h a přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. V rámci projektu byl postaven nový most přes řeku Dyji na původních pilířích [...]Stavíme novou kanalizaci a čističku ve Středních Čechách

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

oklepem na základní kámen byla 27. ledna 2010 slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace a mechanicko-biologické čističky odpadních vod v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Po své dokončení nová kanalizace a čistička ročně odstraní více než 51 tun znečištění a nově bude na kanalizaci připojeno 1600 ekvivalentních obyvatel. Investorem zakázky, jejíž náklady činí necelých [...]Začala modernizace Ústeckého přístavu

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

Ústí nad Labem – Vaňov, 15. září 2009 – Ředitelství vodních cest
ČR a firmy OHL ŽS, a.s. a AZ Sanace a.s. dnes, za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, primátora města Ústí nad Labem a dalších hostů, slavnostně zahájily realizaci projektu modernizace překladní hrany ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov.
Projekt, s [...]Divize 2 rekonstruuje budovu SŽDC v Ostravě

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

polovině ledna zahájila OHL ŽS, a.s. stavební úpravy objektu elektroúseku SŽDC v Ostravě – Přívoze. V rámci rekonstrukce bude ve 2. a 3. nadzemním podlaží vyměněn stávající obvodový plášť za nový vyzdívaný a budova bude zateplena. Součástí zakázky bude také výměna a zpevnění základové konstrukce obvodového pláště a sanace železobetonových stavebních konstrukcí obvodových ztužidel [...]Průtah Tršicemi byl slavnostně zprovozněn

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

10. srpna byl zprovozněn průtah obcí Tršice na Olomoucku. Jedná se o silnici
II. Třídy číslo 436 vedoucí z Přerova na sever směrem k rychlostní silnici R35. Rekonstrukcí prošly i přilehlé komunikace, chodníky, odstavná i autobusová stání a veřejné osvětlení. Rekonstrukce trvala po dobu třinácti měsíců a celkové náklady činily 34 mil. Kč včetně DPH. Investory [...]