Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Na odstavném nádražím v Brně je nový podjezd

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

2. října 2009 byl v Brně slavnostně otevřen podjezd spojující Bohunickou a Sokolovu ulici, který je součástí projektu Europoint Brno. Stavba obsahuje soustavu mostů, opěrných zdí, odvodnění a komunikací. Podjezd slouží osobním a lehkým nákladním vozidlům
, oddělený koridor je určen pro pěší a cyklisty. Náklady stavby dosáhly necelých 413 mil. Kč bez DPH a byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na mimoúrovňové křížení silnice
se železnicí přispělo město Brno částkou téměř 224 mil. Kč. Zakázku realizovalo sdružení Brněnský drak, jehož členem je OHL ŽS, a.s., a práce trvaly 2 roky.

„Silniční podjezd je další z významných staveb Brna. Pomůže brněnské dopravě,“ uvedl brněnský primátor Roman Onderka a dodal: „Obnoví poměrně velkou část provozu v Sokolově a části Bohunické ulice. Pro obyvatele této oblasti Brna však nastane zlepšení až po té, co bude postavena plánovaná spojka velkého městského okruhu mezi Kšírovou a Heršpickou ulicí.“

Jedná se vlastně o celou soustavu mostů, opěrných zdí, odvodnění a komunikací. Podjezd vede pod čtyřmi železničními a jedním silničním mostem, protože v místě křížení vede železniční koridor z Brna do Břeclavi, z nějž odbočuje trať
na Střelice. Silniční most slouží pro místní komunikaci. Nový podjezd je určen nejen pro motoristy, ale také pro pěší a cyklisty.

Náměstek generálního ředitele SŽDC Ing. Miroslav Konečný uvedl: „Zprovozněním podjezdu byla dokončena první významná stavba v rámci přestavby brněnského železničního uzlu. Podjezd bude sloužit široké veřejnosti a je symbolickou spojnicí města, které, byť protkáno soustavou železničních tratí, zůstane díky němu kompaktní.“

Vlastnímu zahájení výstavy podjezdu předcházely rozsáhlé demolice v Severní a Sokolově ulici. „Veškeré práce probíhaly za plného železničního provozu, což bylo organizačně značně náročné. Věřím, že stejně úspěšně bude dokončena celá I. etapa přestavby odstavného nádraží,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Vozovka podjezdu byla navržena pro provoz osobních a lehkých nákladních vozidel. Nový podjezd má pro motoristy v každém směru jeden jízdní pruh, přičemž je v něm zakázáno předjíždění a rychlost je omezena na 40 km/h. „Výška podjezdu je 4,35 m, sklon stoupání při vjezdu je necelých 7 %, při výjezdu přes 8, 5 %,“ upřesnil Luboš Štěpánek, projektový manažer Skanska DS a.s. Oddělený, tři metry široký koridor je určen pro pěší a cyklisty a v provozu je již od července tohoto roku, motoristům začne sloužit 2. října v 15 hodin.

Celkové náklady dosáhly necelých 413 mil. Kč bez DPH a byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě smlouvy se SŽDC přispělo statutární město Brno na realizaci mimoúrovňového křížení silnice se železnicí částkou téměř 224 mil. Kč. Zhotovitelem bylo sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. a SKANSKA DS a.s., projekt zpracoval SUDOP Brno. Stavba podjezdu byla zahájena v říjnu roku 2007 a práce na ní trvaly 2 roky. Dokončení celé I. etapy je plánováno na květen příštího roku.
Základní údaje:
Oficiální název celé stavby: Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa
Investor: Správa železniční dopravní cesty
, státní organizace Stavební správa Olomouc
Náklady: 412,954 mil. Kč bez DPH (z toho činí příspěvek statutárního města Brna téměř
224 mil. Kč)
Zhotovitel: Sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. a Skanska DS a.s.
Termín zahájení výstavy: říjen 2007
Termín ukončení podjezdu: říjen 2009

Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.