Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Nový stravovací pavilon má Gymnázium v Hejčíně

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

30. září byl slavnostně otevřen nový stravovací pavilon gymnázia Olomouc – Hejčín. Pavilón splňuje moderní technologické i hygienické požadavky a lze v něm vyrobit až 5000 jídel denně. K zakázce, kromě výstavby budovy ve tvaru hvězdy, patřilo i vybavení
jídelny, rekonstrukce kotelny, venkovního osvětlení a inženýrských sítí, jakož i úprava zeleně v přilehlém okolí. Jednalo se o jednu z největších investic Olomouckého kraje za tento rok. Celkové náklady stavby dosáhly částky 114, 2 milionů Kč včetně DPH. Podle návrhu Ing. arch Vladimíra Vychodila, CSc. budovu zhotovila Divize 3 Olomouc závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s.

„Nový pavilon nahradil již nevyhovující kuchyni a jídelnu gymnázia. Bude sloužit nejen studentům a zaměstnancům gymnázia, ale i dalším školským zařízením
,“ uvedl na slavnostním zahájení hejtman Martin Tesařík. „Jednalo se o jednu z největších investic do krajského školství za dobu existence krajů“, dodal. Gastronomický provoz je navržen pro výrobu 1 180 jídel určených k přímé konzumaci na místě, pro strávníky mimo školu bude vyrobeno dalších 820 jídel v teplém stavu. Výhledově se předpokládá příprava dalších 3 000 jídel, které vyrobí druhá směna. Tato jídla jsou určena je určena k šokovému zchlazení pro další transport.

Budovu velmi zajímavého tvaru navrhl doc. Ing. arch Vladimír Vychodil, CSc. Druhé nadzemní podlaží pavilonu ve tvaru osmiramenné hvězdy přesahuje svým půdorysem podlaží první, které má podobu nepravidelného sedmiúhelníku. Ten vznikl dostavením únikového požárního schodiště v jihovýchodní části budovy. Druhé, prostornější podlaží, je členěno do pěti částí a umožňuje tak oddělené stravování studentů a pedagogů. Místnost vzduchotechniky
je umístěna v krovu budovy, nad výdejnou jídel. Neobvyklá je také poměrně složitá, středově symetrická střecha s kulovým vrchlíkem. Stavba je s budovou gymnázia spojena nadzemním koridorem ve 2. podlaží.

Součástí zakázky byla také rekonstrukce kotelny v objektu gymnázia, inženýrských sítí, venkovního osvětlení, odlučovače lehkých kapalin a lapáku tuku. Modernizací prošly i související komunikace, zpevněné plochy a nová je i úprava zeleně v okolí budov. Kuchyně byla vybavena technologií
závěsných kotlů a zařízení, nové je i zařízení výdejny jídel.

Výstavba probíhala za plného provozu gymnázia, což kladlo velké nároky zejména na dodržování veškerých bezpečnostních předpisů a pokynů. Výstavba byla zahájena v září loňského roku a dokončena letos v červenci. „Naši pracovníci mají velké zkušenosti s výstavbou objektů pro vzdělávací zařízení. Tento stravovací pavilon z nich patří mezi architektonicky nezajímavější,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Investorem stavby byl Olomoucký kraj a její náklady dosáhly částky 114, 2 milionů Kč včetně DPH, z čehož 29 mil. Kč stálo technologické vybavení kuchyně. Pavilon zhotovila Divize 3 Olomouc závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s.

Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.