Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Průtah Tršicemi byl slavnostně zprovozněn

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

10. srpna byl zprovozněn průtah obcí Tršice na Olomoucku. Jedná se o silnici
II. Třídy číslo 436 vedoucí z Přerova na sever směrem k rychlostní silnici R35. Rekonstrukcí prošly i přilehlé komunikace, chodníky, odstavná i autobusová stání a veřejné osvětlení. Rekonstrukce trvala po dobu třinácti měsíců a celkové náklady činily 34 mil. Kč včetně DPH. Investory stavby byly Olomoucký kraj a obec Tršice s podporou Regionálního operačního programu Evropské unie. Zhotovitelem se stal závod Dopravní stavby OHL ŽS, a.s.

Tršice, 10. srpna – Dnes byl slavnostně zprovozněn zrekonstruovaný průtah obcí Tršice na Olomoucku. Jedná se o silnici II. třídy číslo 436, která vede z Přerova na sever směrem k rychlostní silnici R35. Investorem rekonstrukce byl Olomoucký kraj a obec Tršice.

Důvodem pro zahájení oprav bylo nevyhovující směrové a výškové řešení a šířkové uspořádání původní silnice. Rekonstruovaný úsek začíná ve směru na Doloplazy za parkovištěm před administrativní budovou bývalého zemědělského družstva a končí ve směru od obce Penčice na křižovatce s místní komunikací za kostelem. Zrekonstruovaný průtah vede částečně v nové trase
, částečně po místní komunikaci a částečně také v trase původní silnice II/436. Místní komunikace byla upravena na parametry silnice II. třídy.
V úseku je rovněž most, u kterého byla zrekonstruována obrusná vrstva a chodníky.

Rekonstrukcí prošly i přilehlé místní komunikace, chodníky, autobusová a odstavná stání a veřejné osvětlení. Součástí rekonstrukce bylo i zřízení autobusového a odstavného stání, výstavba nového výjezdu a vjezdu na parkoviště. Byly přeloženy telekomunikační kabely a inženýrské sítě. Obec získala i nové zelené plochy před místním kostelem a školou. „Zrekonstruovaná silnice zkvalitní silniční provoz a díky opraveným chodníkům i veřejnému osvětlení se podstatně zvýší také bezpečnost chodců,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Rekonstrukce byla zahájena v červnu loňského roku a v souladu s původně stanoveným harmonogramem dokončena 31. července 2009. Investorem rekonstrukce silnice, jejíž cena je 34 mil. Kč včetně DPH, byl Olomoucký kraj, investorem rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v hodnotě
více než 3,15 mil. Kč byla obec Tršice. Projekt podpořila Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu částkou ve výši 31,4 mil. Kč. Podle projektu firmy HORSTAV Olomouc spol. s r.o. zakázku realizoval závod Dopravní stavby OHL ŽS, a.s.

Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.