Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Rekonstrukce Husovy ulice dokončena

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

27. srpna byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná ulice Husova a část ulice Pekařské v centru města Brna. Během
čtrnácti měsíců prošlo rekonstrukcí cca 780 m dvoukolejné tramvajové trati
, veřejné osvětlení, dopravní signalizace, jízdní pruhy a chodníky. Součástí zakázky byla i obnova stávající kanalizace a vodovodního řadu. Investorem rekonstrukce v hodnotě
205 mil. Kč bez DPH bylo statutární město Brno. Zakázku zhotovilo „Sdružení Husova“ pod vedením OHL ŽS, a.s.

Brno, 27.8.2009 – Dnes byla investorovi slavnostně předána zrekonstruovaná Husova ulice a část Pekařské ulice. Od dnešní půlnoci začnou sloužit všem řidičům
. Rekonstrukce Husovy ulice a jejího okolí proběhla v rámci komplexní regenerace historického jádra města Brna a byla dokončena po čtrnácti měsících rozsáhlé stavební činnosti. Jeden z nejdůležitějších bodů brněnské dopravy, který ovlivňuje celé centrum města, tak již bude plně sloužit obyvatelům i návštěvníkům Brna.
„Věděli jsme dopředu, že půjde o velice náročnou rekonstrukci, a že trpět budou zejména řidiči. Dnešním dnem to celé končí. Otevřením Husovy ulice bude centrum města zase o trochu více dostupné, ale i hezké a bezpečné,“ řekl dnes primátor města Brna Roman Onderka.

Husova ulice byla rekonstruována v úseku od křižovatky ulic Husova – Údolní – Solniční přes křižovatku Husova – Pekařská – Šilingrovo náměstí po Denisovy sady, včetně nové tramvajové zastávky Šilingrovo náměstí. Pekařská ulice byla opravena v úseku od křižovatky s Husovou po Leitnerovu ulici, také včetně nové tramvajové zastávky. Obě zastávky jsou nové nejen z technického hlediska, ale také v novém způsobu organizace dopravy.

V uvedených úsecích byla zrekonstruována stávající kanalizační stoka a vodovodní řad, včetně domovních přípojek za použití speciální technologie
. Do stávajícího potrubí byly mezi jednotlivými šachtami, vzdálenými od sebe 50-80 metrů, zavedeny, následně zafixovány a utěsněny sklolaminátové segmenty. Rekonstrukcí prošlo cca 780 m dvoukolejné tramvajové trati, jízdní pruhy a chodníky. Součástí zakázky byla i rekonstrukce napájecích kabelů Dopravního podniku města Brna, trakčního tramvajového vedení, veřejného osvětlení a světelné signalizace.

Realizace stavby se neobešla bez omezení dopravy, včetně výluk tramvajové dopravy a objízdných tras
. Aby byly dopady na obyvatele a majitele provozoven v ulici a jejím bezprostředním okolí co nejmenší, zajistil investor se zhotovitelem příjezd do dvorů a přístup do objektů v 90% doby výstavby. „Rekonstrukce v historickém jádru je vždy obtížnější, než novostavba na zelené louce. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům, kteří se na ní podíleli. Můj dík patří také všem občanům a místním podnikatelům, kterým jsme, ač neradi, někdy komplikovali život,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Výstavbu provázely i neočekávané události, které však dokončení celého projektu v termínu neohrozily. V září 2008 byla při výkopových pracích objevena historická cihlářská pec, pocházející pravděpodobně ze 16. století a barbakán (tj. původní historické opevnění) na Šilingrově náměstí. Objev byl archeology řádně zdokumentován. Další událostí byl tzv. „kostičkový happening“, který proběhl za Brněnské muzejní noci a kterého se zúčastnily stovky lidí. Lidová tvořivost způsobila škody
a o několik dní zpozdila postup prací na stavbě, ale naštěstí se nikomu z účastníků nic nestalo.

Investorem rekonstrukce bylo statutární město Brno, dozor investora prováděla firma Brněnské komunikace, a.s. Podle projektu projekční kanceláře Silniční projekt s,r.o. rekonstrukci provedlo „Sdružení Husova“, jehož členy byly firmy OHL ŽS, a. s. (vedoucí sdružení), Dopravní stavby Brno, s. r. o., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. Rekonstrukce probíhala od 1.7.2008 a celkové náklady dosáhly částky necelých 205 mil. Kč bez DPH.

Historie ulice
Husova ulice a její okolí má pro město historický význam, ačkoli se nacházela mimo opevnění města, na západní straně mezi Veselou a Brněnskou bránou. Ve 14. století zde bylo 26 domků chudiny. V polovině 17. století zde byla vybudována tzv. krytá cesta
od Brněnské brány směrem k Špilberku, jejíž součástí byla jednak úprava barbakánu brány a malý bastion směřující proti hradu. Území bylo vyňato z fortifikačního pásma a začala výstavba, při níž bylo pravděpodobně využito starší hradební zdivo. Vznikly zde např. kasárenské konírny za domem č. 14 a stavovská jízdárna v místech domu č. 10. Vedle jízdárny postavil Johann Leopold von Köffiler (1743-1814) pro zaměstnance své soukenické manufaktury evangelickou školu a modlitebnu. Po výstavbě evangelického kostela na Komenského náměstí (1865), sloužila bývalá modlitebna Vyšší reálné komunální škole jako tělocvična. Ve východní části Husovy ulice byla v závěru 19. století vystavěna budova německé obchodní akademie, dnes Střední školy uměleckých řemesel (Husova 10). V roce 1854 se ulice nazývala Elisabethstrasse a na ni pod Petrovem navazovaly Calvariengasse a Felsgasse. V roce 1918 byly ulice přejmenovány na Husova třída, Pod Kalvárií a Skalní. Od roku 1946 nesou společný název Husova.

Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.