Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

rychlostní silnice R35

Průtah Tršicemi byl slavnostně zprovozněn

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: OHL ŽS

10. srpna byl zprovozněn průtah obcí Tršice na Olomoucku. Jedná se o silnici
II. Třídy číslo 436 vedoucí z Přerova na sever směrem k rychlostní silnici R35. Rekonstrukcí prošly i přilehlé komunikace, chodníky, odstavná i autobusová stání a veřejné osvětlení. Rekonstrukce trvala po dobu třinácti měsíců a celkové náklady činily 34 mil. Kč včetně DPH. Investory [...]