Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Stavbaři začnou hloubit propojení Strahovského tunelu s Blankou

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: EUROVIA

Praha (2. března) – Na začátku března zahájila společnost EUROVIA CS naplno práce na vybudování spojnice mezi tunelem Blanka a stávajícím Strahovským tunelem. Tato významná stavba, která je součástí staveb Městského okruhu, si vyžádá nezbytné dopravní opatření v Patočkově ulici, které začne 10. března. Investorem projektu, jehož dokončení je naplánováno na rok 2012 je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy.

V souvislosti se stavbou bude od 10. března 2010 do 20. prosince 2012 uzavřena Patočkova ulice v úseku od Strahovského tunelu k Myslbekově ulici. Doprava bude vedena po objízdné trase, příjezd do Strahovského tunelu ve směru od Břevnova zůstane zachován. Objížďka povede po trase
: Patočkova – Pod Královkou – Bělohorská – Myslbekova – Patočkova (orientační mapka přiložena). Strahovský tunel zůstane v provozu po celou dobu výstavby.
Dopravní opatření se dotkne i vedení autobusových linek MHD, informace o změnách budou k dispozici na zastávkách, na webu
Dopravního podniku hl. m. Prahy a ROPIDu a obyvatelé v okolí stavby budou o změnách informováni prostřednictvím letáků.
Uzavírka může dočasně zkomplikovat dopravní situaci v oblasti, objízdné trasy jsou ale naplánovány tak, aby dopady opatření byly co nejmenší. Současná omezení řidičům
následně vynahradí výrazně kratší doba přepravy a vyšší komfort cestování, které nový tunel přinese.

Strahovský tunel, 2. Stavba – část 2. B, je součástí souboru staveb Městského okruhu na severozápadě Prahy. Stavba téměř 500 metrů dlouhého hloubeného tunelu bude prováděna dvěma odlišnými technologiemi
: 1. technologií MMP – Modifikovaná milánská metoda. „Jde o milánskou metodu, kdy jsou ze zajištěného předvýkopu provedeny podzemní stěny a strop tunelu a po jeho zasypání je dotěžena zbylá zemina pod již provedeným stropem tunelu a následně je mimo zásahu do povrchové dopravy budovaný vlastní tunel městského okruhu. Druhá technologie spočívá ve výstavbě klenbové konstrukce tunelu v otevřené stavební jámě,“ uvedl Miroslav Havlíček ze společnosti EUROVIA CS.

V současné době probíhají přípravné práce ve stavebním prostoru a stavbaři pracují na přeložkách inženýrských síti. Během
výstavby bude vyřešen také problém nedostatečného odvodnění Strahovského tunelu. Součástí stavby jsou provizorní i definitivní přeložky inženýrských sítí v přilehlých oblastech, obnova povrchů dotčených vozovek v celkovém rozsahu více než 35 000 m2 a rekonstrukce tramvajových tratí
. Obyvatelům okolí bude sloužit nově vystavěný park.

Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.