Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Stavíme novou kanalizaci a čističku ve Středních Čechách

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

oklepem na základní kámen byla 27. ledna 2010 slavnostně zahájena výstavba podtlakové kanalizace a mechanicko-biologické čističky odpadních vod v obcích Žďár a Doubrava ve Středočeském kraji. Po své dokončení nová kanalizace a čistička ročně odstraní více než 51 tun znečištění a nově bude na kanalizaci připojeno 1600 ekvivalentních obyvatel. Investorem zakázky, jejíž náklady činí necelých 118 mil. Kč, je obec Žďár, na financování se podílí také Evropská unie a Státní fond životního prostředí. Podle projektu V&K Engineering Turnov zakázku zhotoví sdružení firem OHL ŽS, a.s. a K2 Aquecon, spol. s r.o. Dokončení je plánováno na červenec 2011.

V rámci 1. a 2. etapy projektu vyroste nová, 16,2 km dlouhá podtlaková kanalizace, která zajistí odkanalizování obcí Žďár a Doubrava. V Doubravě vznikne podtlaková stanice a nová mechanicko-biologická čistička odpadních vod bude vybudována ve Žďáru. Ta v budoucnu umožní čištění vod z dalších etap výstavby kanalizace, které se v současnosti připravují. Díky realizaci tohoto projektu bude možné odstranit ročně více než 51 tun znečištění a připojit na kanalizaci 1600 ekvivalentních obyvatel.

Investorem stavby je obec Žďár a celkové náklady na výstavbu dosáhnou necelých 118 mil. Kč. Projekt spolufinancuje Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, přičemž příspěvek z Fondu soudržnosti EU bude činit necelých 71%, Státní fond životního prostředí přispěje více než 4% a zbylých 25% uhradí investor. „Jsem velice rád, že se nám podařilo získat dotace od Evropské unie i SFŽP, protože bez nich by realizace tak rozsáhlého projektu byla v podstatě neuskutečnitelná,“ řekl dnes starosta obce Žďár Ing. Josef Housa.

Technický dozor investora provádí VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Podle projektu V&K Engineering Turnov zakázku zhotoví sdružení firem OHL ŽS, a.s. a K2 Aquecon, spol. s r.o. „Každá nová kanalizace a čistička odpadních vod zkvalitňuje životní prostředí nás všech. Proto jsem velmi rád, že se naše firma může na této významné zakázce podílet,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Ing. Michal Štefl. Výstavba kanalizace a čističky byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v lednu 2010 a bude dokončena v červenci roku 2011.
Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Kanalizace Žďár 1. etapa (Doubrava + ČOV) a 2. etapa (Žďár)
Investor: obec Žďár
Celkové náklady: 117 540 000 Kč (včetně DPH)
Financování: Fond soudržnosti Evropské unie 70,7%, Státní fond životního prostředí 4,2% a obec Žďár 25%
Technický dozor investora: VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Projektant: V&K Engineering Turnov
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. + K2 Aquecon, spol. s r.o.
Termín realizace: 11.1. 2010 – 12.7. 2011

Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.